סרטונים מוטמעים ללמידה בשעת חירום - על הגשמים

הגשמים במבוא חורון - חלק א' (חלק ב' למטה) צפייה נעימה!