בס"ד

הגמרא שלי - העמוד בבניה


מהי "הגמרא שלי"?

"הגמרא שלי" היא פרוייקט למחצית, שבו תלמיד בוחר סוגיא אחת והוא לומד אותה היטב ומגיש מספר מטלות הקשורות לסוגיא ומראות את מידת ההבנה והידיעה שלו בסוגיא. ישנן גם מטלות שנועדו להרחיב את דעתו של התלמיד בתחום המשנה והגמרא.

רשימת הסוגיות שמתוכן ניתן לבחור נמצאת כאן.
רשימת המטלות ולו"ז להגשתן נמצאת כאן.
עמודי התלמידים כאן.