מבנה דף גמרא

עיינו במצגת הבאה שהכין הרב צור לוי וענו על השאלות המופיעות בלינק מתחת לקובץ.

פתח את דף הגמרא שמופיע בלינק הזה לצורך המבדק:

מבדק על מבנה הגמרא

שימו לב שהמבדק מבוסס על דף הגמרא בלינק שלמעלה, ולא על דף הגמרא במצגת!