לבנות כיתה ו' דרך יהודית תשע"ה, דולב!

שלום וברכה,

דפי המושגים בשבת -
המבדק הוא על שני הדפים!


מבדק מושגים שבת - לעשות רק לאחר הלימוד!

מצגת לימודי לפסח - על פי ספר פניני הלכה. השתמשנו במצגת בכיתה, גם בלי ללמוד מפניני הלכה - אפשר לענות לפי הידיעות וללמוד מהתשובות.

בעמוד זה תמצאו את דפי המושגים שעליכן ללמוד. ליד כל דף מושגים יהיה מבדק. יש ללמוד את דף המושגים ורק אח"כ לפתוח את דף המבדק. את המבדקים יש לעשות כמבחן לכל דבר.
באפשרותכן לכתוב בטופס של המבדק כתובת מייל כדי לקבל את הציון ישירות למייל.

בהצלחה!

דף מושגים 1 - בנושא הסוכה: יש לעשות את המבדק עד יום ראשון א' כסלו תשע"ה.


מבדק מושגים 1 בנושא סוכהמשחק המוקצה - יש לשחק משחק זה לפחות פעם אחת!
משחק לימוד דיני ומושגי מוקצה
דף מושגים 2 - בנושא שמיטה - קדושת פירות שביעית - יש לעשות את המבדק עד יום חמישי, י"ב כסלו


מבדק מושגים בנושא קדושת פירות שביעית


משחק מיון מוקצה - יש לשחק משחק זה לפחות פעם אחת!

משחק חזרה על הגדרות הסוגים השונים של מוקצה שלמדנו
ומיון חפצים שונים לפי סוג המוקצה.