עמוד בבניה, לא להתייחס לתוכן עדיין...

קרא את המבוא לערך ארמית בויקיפדיה (כאן). התלמוד הבבלי כתוב בארמית. האם הארמית היתה קשורה ליהדות עוד לפני התלמוד? מה עוד נכתב בארמית?


שאילות ארמיות בעברית

בעברית, מתקופת המקרא דרך לשון חז"ל והעברית הרבנית ועד העברית החדשה השתלבו הרבה מילים וביטויים מהארמית. כך למשל אפשר למצוא בעברית את המילים הבאות: אגרה (=שכר), אסימון, בר (=בן), בדיחה, בעתה, בחש (=ערבב), גושפנקא (=חותמת), דווקא (=בדיוק), דחליל, זבן (מוכר בחנות, בהגדה של פסח: "דזבן אבא בתרי זוזי"), אילן (=עץ), גלימה (=מעיל), דיעבד (=לאחר מעשה), חרך, טנף, כנופיה (=קבוצת אנשים), אתר (מקום), כפן (=רעב, בהגדה: "כל דכפין דיכול"), מוקיון, מנפיק, מסוק, קייט ואף עכוז. כמו כן, ישנם ביטויים מהארמית שהשתלבו בתוך העברית מדא עקא (=זאת הצרה) וביש גדא (=רע מזל) ועד שופרא דשופרא (=הטוב שבטוב), איפכא מסתברא (=ההפך מסתבר), סגי נהור (="אור רב", עיוור - אמירת דבר והכוונה להיפוכו), בר-מינן (=מת) וברנש (בן- אדם). אפילו מקור המילים "אבא", "אמא", "סבא", "סבתא" בארמית.
מתוך ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AAמה תמצאו בעמוד הזה?

מדוע הגמרא כתובה בארמית?