מדברים ארמית

מילים בסיסיות בארמיתיש ללמוד את המילים בקובץ הבא *ורק לאחר מכן* לעשות את המבדק שלמטה.


**לחץ כאן להגיע למבדק 2**
את המטלה שלמטה (מילים ומבדק) עדיין לא לעשות!
יש ללמוד את המילים בקובץ הבא *ורק לאחר מכן* לעשות את המבדק שלמטהלחץ כאן להגיע למבדק 1