מטלות לשיעור הגמרא של הרב צבי


מטלה ראשונה - מרחשוון תשע"ג
כנס לעמוד "דף יומי" (בתפריט שמימין), קרא את התוכן וענה על השאלה בשאלון הבא: השאלון (אנא - תלמידים שלי בלבד! מורים המעוניינים בשאלון שלחו מייל ואשלח עותק גוגל דוקס)


מטלה שניה - עד יום ה' ח' כסלו תשע"ג
בתפריט שמימין כנס לעמוד "מדברים ארמית". למד את המילים ורק לאחר מכן עשה את המבדק. מתחילים בקבוצה 2 של מילים (הקובץ העליון) ומבדק מספר 2. לא להתבלבל!